MG Mind
O projektu:
Web stranica MG-Minda je izrađena s ciljem predstavljanja usluga i proizvoda kompanije koja se bavi niskogradnjom, visokogradnjom, nekretninama, trgovinom i finansijama. Korisnicima se pruža jasan pregled o djelatnostima i iskustvu kompanije, uz detaljne informacije o realizovanim projektima i uslugama. Web stranica omogućava korisnicima da se upoznaju s MG-Mind-om i pronađu relevantne informacije na jednostavan i efikasan način.
Live web:
www.mg-mind.com
Klijent:
MG Mind doo
Vrsta biznisa:
Niskogradnja, visokogradnja, nekretnine, finansije i trgovina
Dostavljeno:
Web development
Godina:
2021