Mrkonjić putevi
O projektu:
Mrkonjić Putevi su prepoznali važnost digitalne prisutnosti i žele da unaprede svoju online vidljivost kako bi privukli nove klijente i ojačali svoju poziciju kao lider u industriji. Izrada web stranice je ključni korak ka ostvarenju ovog cilja. Glavni izazov je bio stvoriti modernu, funkcionalnu i intuitivnu web stranicu koja će jasno prikazivati sve usluge kompanije, projekte na kojima su radili i njihovu stručnost. Na web stranici su predstavljene sve ključne usluge koje Mrkonjić Putevi pružaju, uključujući izgradnju puteva, asfaltiranje, izgradnju mostova, postavljanje kanalizacione mreže i druge oblasti niskogradnje. Takođe su istaknuti neki od njihovih najznačajnijih projekata, kao i reference zadovoljnih klijenata.
Live web:
www.mrkonjicputevi.com
Klijent:
Mrkonjić Putevi doo
Vrsta biznisa:
Niskogradnja, Hidrogradnja
Dostavljeno:
Web development
Godina:
2020